Project Assistant Job Description

Project Assistant Job Summary We are an experienced, proactive project assistant to work collaboratively with our team on specific short and long-term projects. In this role, you will oversee tasks delegated to you by the project manager, coordinate with all necessary vendors and service providers, and generally ensure that the project is moving forward on […]

Avrupa Birliği projeleri nasıl hazırlanır?

Avrupa Birliği projeleri hazırlamak, Avrupa Birliği projesi yapmak istiyor ve nasıl hazırlanır? ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz. Avrupa Birliği projeleri Hibe çağrıları olarak ilana çıkar. Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır? Her bir Hibe programlarına başvuru şekli teklif çağrısının “kısıtlı teklif çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak tanımlanmasına bağlıdır. Hibe rehberi, teklif çağrısı prosedürünü […]

Avrupa Birliği Projesi Nedir?

Avrupa Birliği Projesi AB Hibe projesi olarak terminolojide adlandırılır. Her bir proje Hibe rehberi ile birlikte çağrıya/ilana çıkar. Buna Hibe Çağrısı denir. Hibe rehberi, bir hibe çağrısının gerekçesinin ve amacının açıklandığı, hibe verilen konuyla ilgili olarak başvuranlara temel bilgi ve yönlendirme sağlayan referans dokümandır. Hibe paketi, hibe rehberinin yanı sıra, projenin sunulması için gereken dokümanlar […]

KOSGEB İşlik Desteği Nedir?

(Turkish) İşlik Tahsisi veya Kira Desteği:
Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye veya girişimciye proje süresince işlik tahsisi yapılır. İşlik tahsisi karşılığında işletmeden işlik kullanım bedeli alınmaz.

Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

KOSGEB VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nda şirketi tam yetki ile temsile, Kosgeb veritabanına kayıt yapmaya, Kosgebden desteklerinden yararlanabilmek için gerekli her türlü iş ve işlemi takip ve neticelendirmeye, evrak ve formları imzalamaya, yazılı sözlü müracatlarda bulunmaya, dilekçeler vermeye, istenecek olan her türlü belgeleri elden alıp vermeye, Kobi Beyannamesi formunu ve eklerini […]

Uluslararası projelerde doğru konsorsiyum seçimi – SIM-SPA.IT

Dear my followers and contacts, Last year, I had a contract with SIM-SPA.IT company, as a Key Expert, who is based in italy and expert provider of ALANET Consortium, for a framework contract in Turkey, and have below experiences that have to be shared with you, because you should pay attention to sign a contract […]