Avrupa Birliği projeleri nasıl hazırlanır?

Avrupa Birliği projeleri hazırlamak, Avrupa Birliği projesi yapmak istiyor ve nasıl hazırlanır? ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Avrupa Birliği projeleri Hibe çağrıları olarak ilana çıkar.

Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?

Her bir Hibe programlarına başvuru şekli teklif çağrısının “kısıtlı teklif çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak tanımlanmasına bağlıdır. Hibe rehberi, teklif çağrısı prosedürünü kapak sayfasında “kısıtlı teklif çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak belirtir. Kısıtlı teklif çağrısı, teklifleri proje ön teklifi ve tam başvuru isimli 2 aşamada değerlendirir. Dolayısıyla ilk aşamada proje ön teklifinin sunulması gerekir. Ön teklif aşamasını geçen tekliflerden tam başvuru formunu doldurmaları ve talep edilen belgeleri sunmaları istenir. Takiben, değerlendirme ve seçme ile süreç sona erer. Açık teklif çağrısı ise teklifleri tek aşamada alır, değerlendirir ve seçer. Dolayısıyla teklif çağrısının tipi, hibe programına başvuranın doldurması gereken formları ve bunların sunum şeklini etkiler.

Hibe Programına Başvuru Hazırlığında Kullanılan Dokümanlar Nelerdir?

 

Aşağıda kısıtlı ve açık teklif çağırlarında sunulan dokümanlar bulunmaktadır:

 

Kısıtlı teklif çağrısıAçık teklif çağrısıBilgi amacıyla sunulan dokümanlar
1. aşamada yanlızca proje ön teklifi sunulurBaşvuru formu, mantıksal çerçeve, bütçe ve hibe rehberinde talep edilen diğer dokümanlar tek aşamada  sunulur.Sözleşme  Formatı Genel Koşullar Yasal Kimlik Formu Mali Kimlik Formu Rapor formatları

Satın Alma Prosedürleri Ödeme Talep Formu

gibi sözleşme ve uygulama aşamasını ilgilendiren dokümanlar rehber ekinde başvuru sahibini bilgilendirmek amacıyla verilir.

2. aşamada tam başvuru formu, mantıksal çerçeve, bütçe ve hibe rehberinde talep edilen diğer dokümanlar sunulur.

Önemli! Başvuru sahibi yanlızca başvurduğu hibe programının dokümanlarını (eklerinde bulunur) kullanmalı ve teklifini bu dokümanlara göre hazırlamalıdır.

Teklif çağrısının tipi ne olursa olsun teklif hazırlanırken hibe rehberi dikkatlice okunmalı, buradaki uygunluk kriterlerine göre proje fikri, faaliyetler ve başvuru sahibi ve ortakların uygunluğu anlaşıldıktan sonra Proje Yönetim Döngüsü mantığı doğrultusunda hareket edilerek aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

  1. Projenin Analizinin Yapılması
  2. Projenin Mantıksal Çerçevesinin Hazırlanması
  3. Projenin Faaliyet Planının Hazırlanması
  4. Proje Bütçesinin Hazırlanması
  5. Proje Ön teklifinin Hazırlanması (kısıtlı teklif çağrısında)
  6. Başvuru Formu ve Eklerinin Hazırlanması

 

Önemli! Açık teklif çağrısında rehberde talep edilen tüm dokümanlar yukarıdaki adımlara göre hazırlanır ve sunulur. Kısıtlı teklif çağrısında ise yine bu adımlar izlenerek dokümanlar hazırlanmalı ancak ilk aşamada yanlızca proje ön teklifi  dokümanı  sunulmalıdır.  Hazırlanmış  bu  dokümanlar, proje ön teklifi için baz oluşturur ve analizi, kurgusu ve bütçesi yapılmış bir proje sunulmasını sağlar; başvuru  sahibini  tam  başvuru  aşamasına  önceden  hazır  hale  getirir.

Hibe  paketinde  yer  alan  ve  doldurulması  istenen  dokümanlar  rehberde  belirtildiği  şekilde doldurulmalıdır.

Kaynak: www.ikg.gov.tr

Provision of Soft Skill Services in Istanbul, Provision of Call Center Services, Deadline: 15.11-02.12.2019

Wednesday November 6th, 2019

Provision of Call Center Services Apply by 2 December 2019 Provision of Soft Skill Services in Istanbul  Apply by 15 November 2019

UN Turkey Tender: Individual Consultancy on Design Skills Labs Material and Content Development, Deadline: 25.11.2019

Tuesday October 29th, 2019

Individual Consultancy on Design Skills Labs Material and Content Development Ref: RFP-TURA-2019-13...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *