Avrupa Birliği Projesi Nedir?

Avrupa Birliği Projesi AB Hibe projesi olarak terminolojide adlandırılır. Her bir proje Hibe rehberi ile birlikte çağrıya/ilana çıkar. Buna Hibe Çağrısı denir.

Hibe rehberi, bir hibe çağrısının gerekçesinin ve amacının açıklandığı, hibe verilen konuyla ilgili olarak başvuranlara temel bilgi ve yönlendirme sağlayan referans dokümandır. Hibe paketi, hibe rehberinin yanı sıra, projenin sunulması için gereken dokümanlar ile başvuru sahibini uygulama sürecine yönelik prosedür hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış eklerden oluşur.

Her

Avrupa Birliği Projesi-hibe programı için ayrı bir rehber yayınlanır. Bir hibe rehberinde genellikle şu konulara yer verilir:

 • Hibe programının neden açıldığı, programın konusuyla ilgili mevcut durum ve hangi sorunlara çözüm bulunması beklendiği
 • Duyurusu yapılan programın ve öncelik alanlarının hedefleri ve amaçları
 • Program kapsamında sağlanacak mali yardım miktarı ve oranlarının alt ve üst limitleri
 • Hibe programına hangi kurumların başvurabileceği ve ortak olabileceği
 • Hibe verilecek projelerin uygulama süresi
 • Desteklenecek proje türleri ve faaliyetler
 • Desteklenmeyecek faaliyetler
 • Projelerin hangi bölgeler ve illerde uygulanabileceği
 • Uygulanacak projelerde hangi maliyetlerin uygun olduğu
 • Başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, hangi dokümanların sunulması gerektiği
 • Başvuruların nasıl değerlendirileceği

Önemli!

Avrupa Birliği Projesi-Hibe rehberi ayrıca proje kapsamında başvuru sahibinin yapması gereken en az veya en fazla katkı yüzdesini bildirir.

Önemli! Bu konu başlıkları incelendiğinde bir projenin hazırlanması için takip edilmesi ve incelenmesi gereken en önemli ve öncelik arz eden dokümanın Hibe Rehberi olduğu unutulmamalıdır.

Hibe rehberi incelenerek proje fikrinin açılmış olan hibe programına uygun olup olmadığına karar verilir ve uygunsa proje fikri proje tasarısına dönüştürülür.

 

KAYNAK: www.ikg.gov.tr

Turkey Tender: Technical Assistance for Improving the Quality of Vocational Education and Training through Establishment of Sectoral Centres of Excellence, Deadline: 20.01.2020

Tuesday December 24th, 2019

Technical Assistance for Improving the Quality of Vocational Education and Training through Establishment of Sectoral Centres of Excellence 2019/S 246-604600...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *