KOSGEB VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda şirketi tam yetki ile temsile, Kosgeb veritabanına kayıt yapmaya, Kosgebden desteklerinden yararlanabilmek için gerekli her türlü iş ve işlemi takip ve neticelendirmeye, evrak ve formları imzalamaya, yazılı sözlü müracatlarda bulunmaya, dilekçeler vermeye, istenecek olan her türlü belgeleri elden alıp vermeye, Kobi Beyannamesi formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp istenen belgeler ile birlikte Kosgeb Birimine teslim etmeye,

KOBİ KREDİ YETKİSİ :

 (  ) ili hudutları dahilindeki tüm banka ve finans şubelerinde adıma kobi kredileri talep ederek tahsislerini yaptırmaya, sözleşme, taahhütname, beyanname, rehin, muvafakat, ek ve tadil işlemleri ile belgelerini imzalamaya, bu kredilerle ilgili olarak hesaplar açtırmaya,  kambiyo senetlerini düzenlemeye, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, teminat mektubu almaya, vadelerini uzatmaya, iştira ve iskonto yaptırmaya, kredi ve hesapları açmaya, kapatmaya, vadelerini uzatmaya, yenilemeye, senetlerimi bankaya vermeye, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye, cevap vermeye, tebliğ ve tebellüğe, yıllık bilanço hesaplarımı ciromu ve adıma kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin liste ve beyannamelerini imzalamaya, bankaya bildirmeye, ibraya, bu konudaki bütün muameleleri takip, tamamlamaya, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete  yetkili olmak üzere,

Vekaletnamede banka şubesinin adı belirtilmiş ise, Banka şubesi sorgulayarak şube adının doğru olup olmadığını kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Yazım işlemi bittikten sonra;

İşleme; ilgilinin fotoğrafı YAPIŞTIRILMAZ.

İşleme ilgilinin/ilgililerin kimlik fotokopisi EKLENİR.

Müstenidat varsa; işlemin tüm nüshalarına fotokopileri EKLENİR.

İşlemin son sayfasının altına, noterin veya imzaya yetkili personelin imzasından önceki alana, dayanak metni eklenir:

AİLE NÜFUS KAYDI DAYANAK:

(   ) tarihli Aile Nüfus Kaydının fotokopisi Noterlik Kanununun 79. maddesi gereğince dayanak olarak eklenmiştir.

SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME İŞLEM İÇİNE SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME İŞLEM İÇİN

(           ) Devlet Hastahanesinden verilen (           ) tarihli (   ) sayılı rapordan anladım.

SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME İŞLEM İÇİNE

(           )  (              ) Aile Sağlık Merkezinden verilen (         ) tarihli (       )sayılı rapordan anladım.

KARAR DEFTERİNDEN DAYANAK :

(   ) tarafından onaylanmış (   ) tarih ve (   ) yevmiye nolu (   ) ait karar defterinin  fotokopisi   Noterlik Kanununun 79. maddesi gereğince işleme dayanak olarak eklenmiştir.

KAYYUM KARARINDAN DAYANAK:

(   ) düzenlenmiş (   ) tarih ve (   ) nolu kayyumluk belgesinin incelenmesinden T.C. Kimlik numaralı (   ) adlı kişinin, T.C. Kimlik numaralı (   ) adlı kişiye kayyum tayin edildiği görüldü.

TİCARET SİCİL MÜD.NÜN YETKİ BELGESİ  DAYANAK :

(   )  Ticaret Sicili Müdürlüğünün (   )  tarihli ve (   )  sicil nolu hükmi şahsiyet yetki belgesinin fotokopisi Noterlik Kanununun 79. maddesi gereğince işleme dayanak olarak eklenmiştir.

TİCARET SİCİL GAZETESİNDEN DAYANAK:

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin (   ) tarih ve (   ) nolu nüshası dayanak olarak eklenmiştir.

VEKALETNAMEDEN DAYANAK:

(   ) Noterliğinin (   ) tarih ve (           ) yevmiye nolu vekaletnamesi dayanak olarak eklenmiştir.

VELAYETE AİT MAHKEME KARARINDAN:

(   ) Mahkemesinin(   ) tarih ve (   ) nolu  velayet kararı dayanak olarak eklenmiştir.

VERASET İLAMINDAN DAYANAK:

(   ) Mahkemesinin(   ) tarih ve (   ) nolu  veraset ilamı dayanak olarak eklenmiştir.

NOTERLİKTEN VERİLEN VERASET BELGESİ  DAYANAK:

(   ) Noterliğinin(   ) tarih ve (   ) nolu  veraset (Mirasçılık) belgesinin  fotokopisi Noterlik Kanununun 79. maddesi gereğince işleme dayanak olarak eklenmiştir.

VESAYET KARARINDAN DAYANAK:

(   ) Mahkemesinin(   ) tarih ve (   ) nolu  vesayet kararı dayanak olarak eklenmiştir

Provision of Soft Skill Services in Istanbul, Provision of Call Center Services, Deadline: 15.11-02.12.2019

Wednesday November 6th, 2019

Provision of Call Center Services Apply by 2 December 2019 Provision of Soft Skill Services in Istanbul  Apply by 15 November 2019

UN Turkey Tender: Individual Consultancy on Design Skills Labs Material and Content Development, Deadline: 25.11.2019

Tuesday October 29th, 2019

Individual Consultancy on Design Skills Labs Material and Content Development Ref: RFP-TURA-2019-13...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *