Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – SÖZLEŞMEDE TARAFLAR

SATICI: RSH Technologies OÜ. (bu sözleşmede “RSH” olarak kullanılacak)

Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonya

Kayıt kodu: 14350459 KDV numarası: EE102015498 (2017-10-19 arası)

Telefon: +90 (535) 773 73 55 E-posta: proje.ilan.portal@gmail.com

Alıcı: Müşteri

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu sözleşmenin konusu, tarafların hak ve yükümlülüklerini Nr. 4077, Tüketicilerin Korunması ve Uzaktan Satış Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Alıcıların hizmetlerinin satış ve teslimatına ilişkin olarak, sözleşmede tanımlanmış nitelikleri ve satış fiyatları, www.RSH web sitesinden, Alıcı tarafından çevrimiçi olarak sipariş edilmiştir. . İşbu sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak, Alıcı, satın alma konusu hizmetlerle ilgili temel nitelikler, satış fiyatı, ödeme şekli, teslim şartları vb. Hakkında tüm ön bilgileri aldığını kabul ve beyan eder. “geri çekme” hakkına sahip olduğunu ve daha önce bu bilgileri dijital medyada kabul ettiğini ve daha sonra söz konusu hizmetleri sipariş ettiğini söyledi. Www.RSH ve faturanın ödeme sayfasındaki ön bilgiler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:
İki nüsha halinde yapılan bu sözleşme, Satıcı tarafından önceden imzalanmış ve ……….

MADDE 4 – HİZMETLERİN TESLİMİ, PERFORMANS YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Alıcı tarafından sipariş edildiği üzere, hizmetler www.proje-ilan.com adresinde üyelik gibi servisler gibi paket seçenekleriyle veya paket seçenekleriyle sunulacaktır.

MADDE 5 – ALICI BEYANI VE SORUMLULUKLARI

Alıcı, ödemeyi tamamlamadan önce sözleşmeye bağlı hizmetleri inceleyecektir.

MADDE 7 – SATICI BİLDİRİMLERİ VE SORUMLULUKLARI:

Satıcı, sözleşmeye konu olan hizmetleri, siparişte belirtilen şartnamelere uygun olarak eksiksiz sağlamaktan sorumludur.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE BAĞLI HİZMETLERİN ÖZELLİKLERİ:

Tüm vergiler dahil olmak üzere hizmet türleri, miktarları, özellikleri ve fiyatları, www.RSH web sitesinin hizmet fiyat sayfasında ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – ÖDEME PLANI

Alıcının ödemeyi kredi kartı ile yapması ve taksitle ödemeyi tercih etmesi durumunda, web sitesinde seçtiği ödeme planı geçerli olacaktır. Alıcı ile kullandığı kredi kartını veren banka arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinin kayıt ve hükümleri ödeme planında uygulanır. Kredi kartı ödeme koşulları, Alıcı ile banka arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinin kayıt ve şartları ile de tanımlanır. Alıcı, ödeme koşullarını ve sayısını banka hesap özetinden takip edebilir.

MADDE 10 – ÇALIŞMA HAKKI

Alıcı, hizmetlerin kendisine ya da yetkili olduğu kişiye / şirkete teslim edilmeden önce geri çekilme hakkını saklı tutar. Geri çekilme hakkını kullanmak için, Alıcı, Satıcının müşteri hizmetlerini e-posta veya telefon ile bilgilendirecek ve ayrıca hizmetlerin RSH tarafından onaylanmamış olması gerekir.

MADDE 11 – MEKTUP HAKKI DAN ÇIKTIAN HİZMETLER

Doğası gereği iade edilemeyen hizmetler, RSH tarafından onaylanmış ve teslim edilmiş hizmetlerdir.

MADDE 12 – ÖLÇÜLER VE YASAL TÜKETİM

Alıcının kredi kartı ödemelerinde temerrüde düşmesi durumunda, banka ile yaptığı kredi kartı sözleşmesine uygun olarak faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda, Banka Alıcı ile ilgili tüm masraf ve danışmanlık ücretlerini aleyhinde dava açabilir ve tazminat talebinde bulunabilir ve herhangi bir durumda, Alıcı temerrüde düşerse, Alıcı satıcıya gecikmiş ödeme nedeniyle zarar vermeyi kabul eder. borç.

MADDE 13 – SÖZLEŞMENİN GEÇERLİĞİ

RSH, gerektiğinde sözleşmenin şart ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 14 – UYGULANAN HUKUK

Bu sözleşme nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda, Tüketici Hakem Kurulları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Mahkemeleri’nin bu değerin ötesindeki Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı Hukuk Mahkemeleri tarafından belirlenen bir değere kadar yetkindir.